AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***    Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!!  ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Serwis internetowy e- kartoteka

To szybki i prosty sposób na załatwianie wszelkich formalności dla Wspólnot Mieszkaniowych dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy!!!

Przejdź dalej...


Do rozstrzygnięcia konkursu "Mój Wałbrzych, moje miejsce " coraz bliżej…"
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o w Wałbrzychu z wielką przyjemnością informuje, że do konkursu ,,Mój Wałbrzych, moje miejsce" zostało zgłoszonych ponad 1200 prac. Młodzi mieszkańcy Wałbrzycha wykazali się niesamowitą pomysłowością i oryginalnością. 

| więcej ... |


KONKURS PLASTYCZNY
 
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu zaprasza dzieci, młodzież i szkoły do udziału w konkursie plastycznym „Mój Wałbrzych, moje miejsce” objętego patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.2 marca 2014 r.

| więcej ... |


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH PROPONOWANYCH DO ROZDYSPONOWANIA W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO MIESIĘCZNEJ STAWKI CZYNSZU

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wrocławskiej

Informacja dla właścicieli lokali w sprawie gminnego systemu gospodarowania odpadami

Informacja dotycząca stosowania obniżek czynszu

Zmiana ZARZĄDZENIA NR 956/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu

STAWKI CZYNSZU obowiązujące od dnia 1 maja 2014r.do 30 kwietnia 2015 r.

Wykazu wolnych lokali użytkowych do negocjacji

Informacja dla użytkowników lokali komunalnych w sprawie gminnego systemu gospodarowania odpadami

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z Uchwałą 4/XIV/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 maja 2013 r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 4 czerwca 2013 r.
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2013 r. nr OWR-4210-15/2013/193/XI-A/AŁ, została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. Rozliczenia wg nowej taryfy wejdą w życie od 4 czerwca 2013 r.

INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

Do wynajęcia lub sprzedaży

STAWKI CZYNSZU obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   

 

 
 
Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych
Biuro Obsługi Klienta "Podgórze" informuje, że Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez naszą jednostkę otrzymały dotację celową ze środków budżetu Gminy Wałbrzych za realizację zadania polegającego na podłączeniu instalacji kanalizacji budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

 
WAŻNE INFORMACJE 


Biuletyn Informacji Publicznej 

PRZETARGI 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |