AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***    Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!!  ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Szanowni Mieszkańcy !!!!

Z dniem 1 listopada br. zmienia się firma odbierająca odpady komunalne na terenie miasta.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygrała firma KOMUNALNIK Sp. z o.o , która przystąpiła do wyposażenia nieruchomości w nowe pojemniki.

Dotychczasowe pojemniki, których właścicielem jest firma ALBA Dolny Śląsk Sp.z o.o zostaną zabrane do końca bieżącego miesiąca.


AKCJA: NIE DLA CZADU
 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

| więcej ... |


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH listopad/grudzień 2016 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH listopad/grudzień 2016r.
"WYWALAMY GRATY Z CHATY" 
Akcja Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

| więcej ... |


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do rozdysponowania w drodze przetargu nieograniczonego miesięcznej stawki czynszu

Wykaz nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 768/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18.10.2016r w sprawie wykazu komunalnych lokali użytkowych podlegających zwolnieniom w stawkach czynszu w najmie

Wykazu nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

AKCJA: NIE DLA CZADU

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH listopad/grudzień 2016r.  "WYWALAMY GRATY Z CHATY"

Coraz lepiej w MZB

Wykaz lokali użytkowych proponowanych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz wolnych garaży do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu wg staniu na dzień 25.08.2016r.

Rezygnacja z książeczki opłat czynszowych

Remonty w dzielnicy NOWE MIASTO

„Konkurs Ładny Dom rozstrzygnięty”  – musimy się pochwalić!

Dziękujemy właścicielom za udział w tegorocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 01.01.2015r. – 31.12.2015 r.
Zgodnie z uchwałą nr 2/XX/2014 z dn. 05 grudnia 2014r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dn. 05 grudnia 2014r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Remont elewacji przy ul. Nowy Świat 7

Obwieszczenia o drugiej licytacji nieruchomości nr KW SW1W/00048291/3

Nowa taryfa dla ciepła PEC Wałbrzych obowiązująca od 05.03.2015 r.

NOWE MIESZKANIA DLA WAŁBRZYSZAN

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   
 
 
WAŻNE INFORMACJE Biuletyn Informacji Publicznej 

PRZETARGI 


 

 

 
Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej
W 2015 r. kolejne Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez MZB zdecydowały o podłączeniu budynków do kanalizacji sanitarnej. Jedną z podstawowych korzyści jest wygoda, ale nie bez znaczenia są również kwestie środowiskowe, czy też ekonomiczne.

 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |