AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***   Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!! ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Ogłoszenie na sprzedaż samochodu 
STAR 3W200 rok prod. 1993 przebieg 262 907 km


Do wynajęcia billboard jednostronny

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu oferuje do wynajęcia billboard jednostronny podświetlany o powierzchni reklamowej 240 x 500 cm. Billboard znajduje się tuż przy głównej ulicy w okolicy ul. Andersa 48.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 748870563


Rozstrzygnięcie konkursu
„Ładny Dom”

Wspólnoty Mieszkaniowe będące w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, po raz kolejny zwyciężają w konkursie „Ładny Dom”.

W IX już edycji tego konkursu, I miejsce z nagrodą w wysokości 5.500zł zajęła Wspólnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia 45, Pozostałe miejsca poniżej. 


UWAGA MIESZKAŃCY WAŁBRZYCHA - JEST UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ABOLICJI CZYNSZOWEJ

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha podjęła Uchwałę nr XLIX/596/2017 w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

NOWE STAWKI CZYNSZU

Uwaga zmiana okresu rozliczeniowego wody

AKCJA: NIE DLA CZADU

UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów

Wykaz wolnych garaży do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu

Wykaz nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha na okres do 13.05.2018 r.

Wykaz nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha na okres do 08.05.2018 r.

Zarządzenie Nr 232/2018 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 09.04.2018 r. w sprawie wykazu komunalnych lokali użytkowych podlegających zwolnieniom w stawkach czynszu w najmie

Uchwała nr 3/XIX/2017 Zgromadzenia WZWiK z 1 grudnia 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku r. 

Taryfy dla ciepła sprzedawanego przez PEC w Wałbrzychu obowiązująca od 01.02.2018 r. 

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 936/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 128/2016 w sprawie realizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych ... 

DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZYZNANE !!!

Ruszył nabór na mieszkania !

LICYTACJA: Orzeszkowej 2 – lokal użytkowy o powierzchni 28,35 m2.

Nowa taryfa dla ciepła PEC Wałbrzych obowiązująca od 01.07.2017 r.

Konkurs Ładny Dom rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o sprzedaży zużytych wodomierzy

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

AKCJA: NIE DLA CZADU

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH listopad/grudzień 2016r.  "WYWALAMY GRATY Z CHATY"

Coraz lepiej w MZB

Rezygnacja z książeczki opłat czynszowych

Remonty w dzielnicy NOWE MIASTO

„Konkurs Ładny Dom rozstrzygnięty”  – musimy się pochwalić!

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 01.01.2015r. – 31.12.2015 r.
Zgodnie z uchwałą nr 2/XX/2014 z dn. 05 grudnia 2014r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dn. 05 grudnia 2014r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Remont elewacji przy ul. Nowy Świat 7

NOWE MIESZKANIA DLA WAŁBRZYSZAN

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ŚRÓDMIEŚCIE
ul.Mickiewicza 35, 58-300 Wałbrzych

74 887-05-28

NOWE MIASTO
ul.Sygietyńskiego 19, 58-301 Wałbrzych

74 887-05-31

PODGÓRZE
ul.Jagiellońska 7-9, 58-303 Wałbrzych

74 842-34-44

STARY ZDRÓJ
ul.11 Listopada 48, 58-302 Wałbrzych

74 847-88-16

SZCZAWIENKO
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych

74 846-78-30

PIASKOWA GÓRA - PODZAMCZE
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych

74 840-27-19

SOBIĘCIN
ul.1-go Maja 81a, 58-305 Wałbrzych

74 842-43-47

BIAŁY KAMIEŃ
ul.Andersa 165, 58-304 Wałbrzych

74 887-05-47

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |