AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***    Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!!  ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Serwis internetowy e- kartoteka

LOGOWANIE do e-kartoteki

Drodzy użytkownicy serwisu e-kartoteka.

W dniu 30 lipca br. została przekroczona magiczna liczba 1000 zarejestrowanych użytkowników!!! Jest to dla nas informacja, że program spełnia Państwa oczekiwania. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się do nas przyłączyć.

Zapraszamy i czekamy na kolejnych użytkowników.

| więcej ... |

LOGOWANIE do e-kartoteki

 


UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów
 

WYRZUCASZ WIELKOGABARYTY NA ŚMIETNIK?
MOŻESZ ZAPŁACIĆ MANDAT
Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyte opony.

| więcej ... |


Remonty w dzielnicy NOWE MIASTO

Dzięki dużym nakładom pracy Właścicieli, jak i Zarządcy, którzy dążą do poprawienia wyglądu swojego otoczenia, budynki zyskały duże walory estetyczne, przez co podniosły również swoją wartość rynkową a także są przykładem zaangażowania i aktywności współwłaścicieli.

| więcej ... |


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz wolnych lokali użytkowych do przetargu w dniu 19 marca 2015r.

Ogłoszenie  o przetargu na sprzedaż samochodu

Nowa taryfa dla ciepła PEC Wałbrzych obowiązująca od 05.03.2015 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych do wydzierżawienia pod eksponowanie reklam

Wykazu wolnych lokali użytkowych do przetargu w dniu 11 lutego 2015 r .

NOWE MIESZKANIA DLA WAŁBRZYSZA

KONKURS "MÓJ WAŁBRZYCH, MOJE MIEJSCE" ROZSTRZYGNIĘTY

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wrocławskiej

Informacja dotycząca stosowania obniżek czynszu

STAWKI CZYNSZU obowiązujące od dnia 1 maja 2014r.do 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z Uchwałą 4/XIV/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 maja 2013 r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 4 czerwca 2013 r.
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2013 r. nr OWR-4210-15/2013/193/XI-A/AŁ, została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. Rozliczenia wg nowej taryfy wejdą w życie od 4 czerwca 2013 r.

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   

 
 
Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych
Biuro Obsługi Klienta "Podgórze" informuje, że Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez naszą jednostkę otrzymały dotację celową ze środków budżetu Gminy Wałbrzych za realizację zadania polegającego na podłączeniu instalacji kanalizacji budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

 
WAŻNE INFORMACJE 


Biuletyn Informacji Publicznej 

PRZETARGI 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |