AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***    Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!!  ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Rezygnacja z książeczki opłat czynszowych

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu planuje druk książeczek opłat czynszowych na lata 2016-2017.
Osoby, które dokonują płatności w formie elektronicznej proszone są o zgłaszanie rezygnacji z otrzymywania książeczki w formie papierowej poprzez:

  • e-kartotekę ,
  • telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta
  • przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres mzb@mzbwalbrzych.pl 
    w terminie do 31.08.2016r.
UWAGA !: 
Ogłoszenie nie dotyczy osób, które w poprzednich latach złożyły stosowne oświadczenie o rezygnacji .

Coraz lepiej w MZB
 

Prezes Miejskiego Zarządu Budynków podsumował kilka ostatnich lat działalności Spółki. Z przedstawionych danych wynika, że choć sytuacja w sferze mieszkalnictwa nie jest idealna to można zauważyć sporą poprawę i dobre rokowania na przyszłość.

| więcej ... |


PROMOCJE W UBEZPIECZENIACH 
- SPRAWDŹ JAK TO DZIAŁA !

W nawiązaniu do informacji przekazanej na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, przedstawiamy Państwu broszurę dotyczącą możliwości skorzystania z rabatów w zakresie ubezpieczeń indywidualnych - mieszkań (od ognia i innych zdarzeń losowych), komunikacyjnych, turystycznych.
Wynegocjowane przez nas zniżki, dotyczą wyłącznie członków wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZB sp. z o.o.

| więcej ... |


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów

Wykaz lokali użytkowych proponowanych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Wykaz wolnych garaży do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu wg staniu na dzień 25.08.2016r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu wg staniu na dzień 25.08.2016r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do rozdysponowania w drodze przetargu nieograniczonego miesięcznej stawki czynszu

Wykaz nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 577/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.07.2016 w sprawie wykazu komunalnych lokali użytkowych podlegających zwolnieniom w stawkach czynszu w najmie 

Remonty w dzielnicy NOWE MIASTO

„Konkurs Ładny Dom rozstrzygnięty”  – musimy się pochwalić!

„WYWALAMY GRATY Z CHATY!!!”

Dziękujemy właścicielom za udział w tegorocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 01.01.2015r. – 31.12.2015 r.
Zgodnie z uchwałą nr 2/XX/2014 z dn. 05 grudnia 2014r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dn. 05 grudnia 2014r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Remont elewacji przy ul. Nowy Świat 7

Obwieszczenia o drugiej licytacji nieruchomości nr KW SW1W/00048291/3

Ogłoszenie  o przetargu na sprzedaż samochodu

Nowa taryfa dla ciepła PEC Wałbrzych obowiązująca od 05.03.2015 r.

NOWE MIESZKANIA DLA WAŁBRZYSZAN

KONKURS "MÓJ WAŁBRZYCH, MOJE MIEJSCE" ROZSTRZYGNIĘTY

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   
 
 
WAŻNE INFORMACJE Biuletyn Informacji Publicznej 

PRZETARGI 


 

 

 
Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej
W 2015 r. kolejne Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez MZB zdecydowały o podłączeniu budynków do kanalizacji sanitarnej. Jedną z podstawowych korzyści jest wygoda, ale nie bez znaczenia są również kwestie środowiskowe, czy też ekonomiczne.

 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |