AKTUALNOŚCI


WAŻNE INFORMACJE

***    Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!!  ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  


Serwis internetowy e- kartoteka

To szybki i prosty sposób na załatwianie wszelkich formalności dla Wspólnot Mieszkaniowych dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy!!!

Przejdź dalej...


KONKURS "MÓJ WAŁBRZYCH, MOJE MIEJSCE" ROZSTRZYGNIĘTY
 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dn. 15.05.2014 o godz. 11:00 w siedzibie Centrum sportowo-rekreacyjnym Aqua Zdrój przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców Wałbrzycha. Wzięło w nim udział 1218 uczniów z 19 placówek szkolnych. Prace zostały wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi.

| więcej ... |


Remonty w dzielnicy Śródmieście  
 
Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6
Wspólnota Mieszkaniowa Kościelna 6 rozpoczęła prace związane z remontem elewacji. Już wkrótce będziemy mogli podziwiać efekt ich działań mający na celu przywrócenie dawnej świetności tej kamienicy

| więcej ... |


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

Wykazu wolnych lokali proponowanych do rozdysponowania w drodze przetargu nieograniczonego miesięcznej stawki czynszu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wrocławskiej

Informacja dotycząca stosowania obniżek czynszu

STAWKI CZYNSZU obowiązujące od dnia 1 maja 2014r.do 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 1 lipca 2013 r.
Zgodnie z Uchwałą 4/XIV/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 maja 2013 r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 4 czerwca 2013 r.
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2013 r. nr OWR-4210-15/2013/193/XI-A/AŁ, została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła, sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu. Rozliczenia wg nowej taryfy wejdą w życie od 4 czerwca 2013 r.

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   

 

 
 
Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych
Biuro Obsługi Klienta "Podgórze" informuje, że Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez naszą jednostkę otrzymały dotację celową ze środków budżetu Gminy Wałbrzych za realizację zadania polegającego na podłączeniu instalacji kanalizacji budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

 
WAŻNE INFORMACJE 


Biuletyn Informacji Publicznej 

PRZETARGI 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |