AKTUALNOŚCI

 
 
Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek
26.06.2013

 
W życie weszło Zarządzenie Nr 765/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności czynszowych i odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, osobom korzystającym z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Zgodnie z nim należności z tytułu odsetek mogą zostać umorzone dłużnikom, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w zarządzenia dokonają spłaty należności głównej zadłużenia, albo
w dniu wejścia w życie w/w zarządzenia zalegają tylko ze spłatą odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności czynszowych i odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.
oraz zobowiążą się do terminowego regulowania bieżących opłat za zajmowany lokal.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


 


     |  do góry  |