AKTUALNOŚCI

 
 
DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZYZNANE !!!

  
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o o. ma ogromną przyjemność poinformować, iż naszym wspólnym staraniem udało się uzyskać pozytywną ocenę wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Aż 17 Wspólnot otrzyma dofinansowanie!

 

To olbrzymi sukces Nasz i Wspólnot Mieszkaniowych - efekt naszej wspólnej pracy i zaangażowania.

Kwoty dofinansowania z tytułu termomodernizacji przypadające na budynki Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą odpowiednio:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Makuszyńskiego 10 dofinansowanie w kwocie 91 984,35zł.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Makuszyńskiego 12 dofinansowanie w kwocie 69 186,05zł.
 3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 22 dofinansowanie w kwocie 93 474,63zł.
 4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 24 dofinansowanie w kwocie 59 313,04zł.
 5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 26 dofinansowanie w kwocie 73 402,03zł.
 6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 30 dofinansowanie w kwocie 105 638,00zł.
 7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 32 dofinansowanie w kwocie 109 996,04zł.
 8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 34 dofinansowanie w kwocie 52 596,90zł.
 9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 36 dofinansowanie w kwocie 62 498,57zł.
 10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Krasińskiego 38 dofinansowanie w kwocie 66 121,01zł.
 11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wrocławskiej 27 dofinansowanie w kwocie 157 972,70zł.
 12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pogodnej 1 dofinansowanie w kwocie 97 610,05zł.
 13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lelewela 5 dofinansowanie w kwocie 165 500,29zł.
 14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długosza 4 dofinansowanie w kwocie 108 634,10zł.
 15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orkana 12 dofinansowanie w kwocie 127 649,29zł.
 16. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orkana 13 dofinansowanie w kwocie 246 065,18zł.
 17. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 110 dofinansowanie w kwocie 209 924,61 zł

 

 


 


     |  do góry  |