DZIELNICA: NOWE MIASTO
Remonty w dzielnicy Nowe Miasto

Dzięki dużym nakładom pracy Właścicieli, jak i Zarządcy, którzy dążą do poprawienia wyglądu swojego otoczenia, budynki zyskały duże walory estetyczne, przez co podniosły również swoją wartość rynkową a także są przykładem zaangażowania i aktywności współwłaścicieli.

Asnyka 4

Wspólnota Mieszkaniowa dzięki kredytowi wykonała remont dachu z kominami, remont klatki schodowej oraz elewacji z dociepleniem. W latach wcześniejszych Wspólnota Mieszkaniowa wymieniła drzwi wejściowe do nieruchomości oraz okna na klatce schodowej.

Namysłowskiego 10

Wspólnota Mieszkaniowa Namysłowskiego 10 w wyniku zaciągniętego kredytu wykonała remont dachu z kominami oraz remont elewacji z dociepleniem a w latach wcześniejszych Wspólnota Mieszkaniowa wymieniła drzwi wejściowe do nieruchomości oraz okna na klatce schodowej.

Psie Pole 19 

Wspólnota Mieszkaniowa Psie Pole 19 w roku 2014 zaciągnęła kredyt na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem. Przed remontem elewacji Wspólnota Mieszkaniowa wykonała izolację pionową nieruchomości oraz wykonała remont dachu i kominów.

 


 

ul .Psie Pole 30

Wspólnota Mieszkaniowa w roku 2012 zaciągnęła kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu i kominów. W roku 2012 Wspólnota zdecydowała również o modernizacji instalacji gazowej oraz elektrycznej w nieruchomości. W roku 2014 Wspólnota zaciągnęła kolejny kredyt bankowy i wykonała remont elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian. Podjęcie decyzji przez współwłaścicieli o przeprowadzeniu remontu nieruchomości było ważnym elementem dążeń do poprawy jakości ich życia. Przeprowadzone prace pokazują jak zaangażowanie Właścicieli jest w stanie przeobrazić zniszczony budynek w nieruchomość , w której mieszka się przyjemniej.

 

 


 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA FREDRY 9

Wspólnota Mieszkaniowa w roku 2011 zaciągnęła kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu oraz elewacji.

Dzięki dużym nakładom pracy właścicieli jak i Zarządcy , którzy dążą do poprawienia wyglądu swojego otoczenia, budynek zyskał duże walory estetyczne, przez co podniósł również swoją wartość rynkową a także jest przykładem zaangażowania i aktywności zarządcy oraz współwłaścicieli.

Praca ta została doceniona przez władze wałbrzyskie, poprzez zdobycie trzeciego miejsca w konkursie „Ładny dom”

 

 


WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. PADEREWSKIEGO 16

Kolejną nieruchomością dzielnicy Nowe Miasto, która została doceniona w konkursie „Ładny dom” jest Paderewskiego 16, która zdobyła piąte miejsce.

   


 

Asnyka 8 i Asnyka 10

Z przyjemnością informujemy, iż obie Wspólnoty Mieszkaniowe w roku 2013 zaciągnęły kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu , elewacji oraz klatek schodowych.

Dzięki dużym nakładom pracy właścicieli jak i Zarządcy , którzy dążą do poprawienia wyglądu swojego otoczenia, budynki zyskały duże walory estetyczne, co cieszy zarządcę, jak również współwłaścicieli przedmiotowych nieruchomości.

   

   


FREDRY 9

Wspólnota Mieszkaniowa w roku 2011 zaciągnęła kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu oraz elewacji.

Dzięki dużym nakładom pracy właścicieli jak i Zarządcy , którzy dążą do poprawienia wyglądu swojego otoczenia, budynek zyskał duże walory estetyczne, przez co podniósł również swoją wartość rynkową a także jest przykładem zaangażowania i aktywności zarządcy oraz współwłaścicieli.

Praca ta została doceniona przez władze wałbrzyskie, poprzez zdobycie trzeciego miejsca w konkursie „Ładny dom”

 

   


Plac Wojska Polskiego 2

Dzięki zaangażowaniu Zarządcy oraz Wspólnoty Mieszkaniowej został wykonany remont dachu oraz elewacji wraz z ociepleniem, na sfinansowanie, którego przedmiotowa Wspólnota Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt w wysokości ok. 173 tyś.

Dzięki sugestiom Zarządcy Wspólnota zleciła opracowanie audytu, na podstawie którego przyznano premię remontową z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ok. 33 tyś

W dniu dzisiejszym MZB jako Zarządca owej nieruchomości może szczerze się pochwalić, iż podjęcie decyzji przez współwłaścicieli o przeprowadzeniu remontów nieruchomości było ważnym elementem dążeń do poprawy jakości ich życia.

   


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fredry 9 
w roku 2011 zaciągnęła kredyt na przeprowadzenie prac remontowych związanych z remontem dachu oraz elewacji.

Dzięki dużym nakładom pracy właścicieli jak i Zarządcy , którzy dążą do poprawienia wyglądu swojego otoczenia, budynek zyskał duże walory estetyczne, przez co podniósł również swoją wartość rynkową a także jest przykładem zaangażowania i aktywności zarządcy oraz współwłaścicieli. Budynek usytuowany w zwartej zabudowie ul. Fredry, którego znakiem szczególnym jest umieszczony nad drzwiami ornament przedstawiający żabę. 

 


   

Pl. Wojska Polskiego 2 przed remontem              Pl. Wojska Polskiego 2 po remoncie

Budynek Plac Wojska Polskiego 2 od 01.09.1994r. jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Dzięki zaangażowaniu właścicieli w 2012roku udało się zakończyć prace związane z remontem elewacji i dachu. Wartość prac szacuje się na około 220 000,00zł. Aktualnie członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej oczekują na przyznanie przez BGK premii remontowej. Wspólnota Mieszkaniowa przed realizacją w/w inwestycji wymieniła również stolarkę okienną i drzwiową w częściach wspólnych nieruchomości. Efekt okazał się naprawdę imponujący.

 

   

Nieruchomość Paderewskiego 16. Budynek od 19.02.1999r. stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Współwłaściciele zdecydowali o wykonaniu jeszcze w tym roku remontu elewacji. Wartość prac opiewa na kwotę w wysokości ok. 105 000,00zł. Współwłaściciele podjęli starania związane z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej. Oczekujemy na decyzję BGK w przedmiotowej sprawie. Wspólnota Mieszkaniowa przed realizacją w/w zamierzenia wymieniła również instalację elektryczną WLZ i OKS na 24V oraz instalację wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości. Z niecierpliwością czekamy na efekt wykonanych prac. Warto zwrócić uwagę na załączone zdjęcie ulicy Paderewskiego na starej fotografii. 

 

   

Budynek Fredry 9. Nieruchomość od 01.06.1994r stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Na mocy decyzji współwłaścicieli w 2012roku udało się zrealizować prace związane z remontem dachu i elewacji z dociepleniem. Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę w wysokości 95 727,00 zł. Efekt wykonanych robót okazał się naprawdę imponujący.

 

   

Nieruchomość Chopina 4. Budynek od 30.09.1999r. stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Współwłaściciele zdecydowali o wykonaniu w 2012roku remontu elewacji z dociepleniem. Wartość prac opiewa na kwotę w wysokości ok. 105 000,00zł. Współwłaściciele podjęli starania związane z uzyskaniem premii remontowej. Na mocy pozytywnej decyzji BGK otrzymali premię remontową w wysokości ok. 22000,00zł.

 

   

Budynek Psie Pole 33. Nieruchomość od 15.06.2000r stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Na mocy decyzji współwłaścicieli w 2012roku udało się zakończyć prace związane z remontem dachu i elewacji z ociepleniem. Współwłaściciel wykonali dodatkowo wyminę instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości oraz malowanie klatki schodowej. Efekt wykonanych robót okazał się naprawdę imponujący.

   

Nieruchomość Namysłowskiego 8. Budynek od 01.01.1978r. stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Współwłaściciele wykonali w 2011roku remont elewacji z dociepleniem. Wartość prac opiewała na kwotę w wysokości ok. 150 000,00zł. Współwłaściciele podjęli starania związane z uzyskaniem premii remontowej. Na mocy pozytywnej decyzji BGK otrzymali premię remontową w wysokości ok. 24000,00zł. Warto zwrócić uwagę na załączone zdjęcie ulicy skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Namysłowskiego na starej fotografii.

 

    

Nieruchomość Piłsudskiego 77. Budynek od 01.01.1975r. stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Współwłaściciele już w 2006r zdecydowali o wykonaniu remontu elewacji. Wartość prac opiewała na kwotę w wysokości ok. 83000,00zł. Od tego czasu współwłaściciele zrealizowali kolejne potrzeby remontowe nieruchomości tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Warto zwrócić uwagę na załączone zdjęcie ulicy Piłsudskiego na starej fotografii.

 


 


     |  do góry  |