DOKUMENTY DO POBRANIA

 
 
WNIOSKI / ZAŚWIADCZENIA 

 

 


Oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych lub odszkodowania za zajmowanie lokali użytkowych bez tytułu prawnego ..

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego lub samowolnego zajęcia lokali mieszkalnych

Wniosek o umorzenie zaległosci z tyt. czynszu najmu lokali użytk. lub odszkodowania za zajmowanie lokali użytk. bez tyt. prawnego dla osób fizycz. i prawnych prowadzących działalność gospodarczą

Wniosek o umorzenie zaległości z tyt. czynszu najmu lokalu użytk. lub odszkodowania za korzystanie z lokalu użytk. bez tyt. prawnego dla osób fizycznych i prawnych nieprowadzących działalności gospod.

Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tyt. prawn. lub samowoln. zajęcia lokalu mieszkal.Zaległości z tyt. najmu garażu, pomieszcz. gospod.

Wnisek oodpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego  

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy

Wniosek o wydanie zgody na remont lokalu użytkowego

 Informacje o sposobie załatwienia spraw:

 

 


 


     |  do góry  |