O NAS

 
 
KONTAKT 

 

Miejski Zarząd Budynków 
Spółka z o.o.
 
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Poniedziałek

7.30-15.30

Wtorek

7.30-17.00

Środa

nieczynne

Czwartek

7.30-15.30

Piątek

7.30-15.30

 


SEKRETARIAT ZARZĄDU

ul. Generała Andersa 48

58-304 Wałbrzych

74 887-05-59
74 842-37-41

74 842-42-00

74 847-74-77 fax

mzb@mzbwalbrzych.pl


RADCA PRAWNY

ul. Generała Andersa 48

58-304 Wałbrzych

74 887-05-08

DZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

ul. Generała Andersa 48

58-304 Wałbrzych

74 887-05-63

DZIAŁ EKSPLOATACJI

ul. Generała Andersa 48

58-304 Wałbrzych

74 887-05-05

DZIAŁ ROZLICZEŃ

ul. Generała Andersa 48a

58-304 Wałbrzych

 
 • Śródmieście, Nowe Miasto, Piaskowa Góra, Podzamcze, Biały Kamień 
74 887-05-02
 • Podgórze, Stary Zdrój , Sobięcin, Szczawienko, lokale użytkowe 
74 847-87-81

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Generała Andersa 48

58-304 Wałbrzych

74 847-88-78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ul. Generała Andersa 36

58-304 Wałbrzych

74 847-81-52

REFERAT TRANSPORTU

ul. Generała Andersa 40

58-304 Wałbrzych

74 847-74-76

REFERAT ZAKUPÓW I MAGAZYN

ul. Generała Andersa 40

58-304 Wałbrzych

74 842-42-65
74 887-05-11 fax

ZAKŁAD REMONTOWY

ul. Generała Andersa 40

58-302 Wałbrzych

74 848-80-77

POGOTOWIE TECHNICZNE

ul. Generała Andersa 40

58-302 Wałbrzych

19484 lub
74 847-71-10

MECHANIKA POJAZDOWA

ul. Generała Andersa 40

58-302 Wałbrzych

74 887-05-26

DZIAŁ WINDYKACJI 
ul. Generała Andersa 48.

 
 • Śródmieście 
  – ulice od 1 Maja do Młynarska 
74 843 42 17
 • Śródmieście
  - ulice od Moniuszki do Zakopiańska
74 887 05 01
 • Nowe Miasto
  – ulice od 11 Listopada 121 do Piłsudskiego 
74 887 05 65
 • Nowe Miasto
  – ulice od Pl. Konstytucji 3 Maja do Żytnia
74 887 05 55
 • Podgórze 
  – ulice od Bystrzycka do Piastowska 
74 843 42 17
 • Podgórze
  – ulice od Piotra Skargi do Zagórzańska 
74 887 05 55
 • Stary Zdrój 
  – ulice od 11 Listopada 1 do Marconiego 
74 887 05 01
 • Stary Zdrój
  – ulice od Morcinka do Żeromskiego 
74 887 05 01
 • Szczawienko
74 887 05 54
 • Sobięcin
74 843 30 01
 • Biały Kamień 
  – ulice od 3 Maja do Ludowa 1 c 
74 887 05 00
 • Biały Kamień
  – ulice od Ludowa 1 e do Żołnierska 
74 887 05 00
 • Piaskowa Góra 
  – ulice od Basztowa do Hirszfelda 
74 887 05 54
 • Piaskowa Góra 
  – ulice od Jana Pawła II do Westerplatte 
74 887 05 00

 

BIURA OBSŁUGI KLIENTA 

ŚRÓDMIEŚCIE
ul.Mickiewicza 35,  58-300 Wałbrzych
bok1@mzbwalbrzych.pl
Kierownik 74 887-05-27
Eksploatacja 74 887-05-28
Majster 74 887-05-29
Rozliczanie wody 74 887-05-30
Technicy 74 842-58-10
Obsługa Wspólnot 74 842-41-71
mzb@mzbwalbrzych.pl
NOWE MIASTO
ul.Sygietyńskiego 19,  58-301 Wałbrzych
bok2@mzbwalbrzych.pl
 Kierownik 74 842-51-64
Eksploatacja 74 887-05-31
Majster 74 842-26-82
Rozliczanie wody 74 887-05-33
Technicy 74 887-05-32
Obsługa Wspólnot 74 887-05-34
mzb@mzbwalbrzych.pl
PODGÓRZE
ul.Jagiellońska 7-9,  58-303 Wałbrzych
bok3@mzbwalbrzych.pl
 Kierownik 74 887-05-37
Eksploatacja 74 842-34-44
Rozliczanie wody 74 887-05-36
Technicy 74 842-29-89
Obsługa Wspólnot 74 887-05-71
mzb@mzbwalbrzych.pl
STARY ZDRÓJ
ul.11 Listopada 48,  58-302 Wałbrzych
bok4@mzbwalbrzych.pl
 Kierownik 74 887-05-40
Eksploatacja 74 847-88-16
Majster 74 887-05-39
Rozliczanie wody 74 887-05-38
Technicy 74 847-83-50
Obsługa Wspólnot 74 887-05-73
mzb@mzbwalbrzych.pl
   
SZCZAWIENKO
ul. Topolowa 25b,  58-309 Wałbrzych
bok5@mzbwalbrzych.pl
 Kierownik 74 840-27-25
Eksploatacja 74 846-78-30
Majster 74 842 26 82
Rozliczanie wody 74 840-27-22
Technicy 74 840-27-24
Obsługa Wspólnot 74 840-27-23
mzb@mzbwalbrzych.pl
   
PIASKOWA GÓRA - PODZAMCZE
ul. Topolowa 25b,  58-309 Wałbrzych
bok5@mzbwalbrzych.pl
Kierownik 74 840-27-25
Eksploatacja 74 840-27-19
Majster 74 842 26 82
Rozliczanie wody 74 840-27-22
Technicy 74 843-10-18
Obsługa Wspólnot 74 840-27-21
mzb@mzbwalbrzych.pl
   
SOBIĘCIN
ul.1-go Maja  81a,  58-305  Wałbrzych
bok6@mzbwalbrzych.pl
 Kierownik 74 887-05-45
Eksploatacja 74 842-43-47
Majster 74 842-42-65
Rozliczanie wody 74 842-43-47
Technicy 74 887-05-46
Obsługa Wspólnot 74 848-60-50
mzb@mzbwalbrzych.pl
   
BIAŁY KAMIEŃ
ul.Andersa 165,  58-304  Wałbrzych
bok7@mzbwalbrzych.pl
 Kierownik 74 887-05-48
Eksploatacja 74 887-05-47
Majster 74 887-05-69
Rozliczanie wody 74 887-05-47
Technicy 74 847-84-66
Obsługa Wspólnot 74 887-05-49
74 887-05-70
mzb@mzbwalbrzych.pl

 

Działu Windykacji 
ul. Generała Andersa 48.

 


 


     |  do góry  |