AKTUALNOŚCI

 

WAŻNE INFORMACJE

***   Serwis internetowy e-kartoteka dostępny całodobowo począwszy od 17 lutego 2014 r. ZAPRASZAMY!!!! ***   Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przekazywania dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą rachunków drogą elektroniczną e-mailem. Warunkiem otrzymywania rachunków e-mailem jest złożenie pisemnego oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości dostarczania rachunków.   ***  MZB POZYSKUJE ŚRODKI UNIJNE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

Miło nam poinformować Państwa, że udało Nam się pozyskać dla 81 Wspólnot Mieszkaniowych dofinansowanie na rewitalizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w naszym mieście. Wartość projektów z rewitalizacji to kwota przekraczająca 21 mln zł. Realizacja projektów obejmuje remonty elewacji, klatek schodowych, odwodnienia, osuszenia oraz roboty instalacyjne.


Do wynajęcia billboard jednostronny

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu oferuje do wynajęcia billboard jednostronny podświetlany o powierzchni reklamowej 240 x 500 cm. Billboard znajduje się tuż przy głównej ulicy w okolicy ul. Andersa 48.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 748870563


Drodzy Państwo 
- uwaga wchodzi RODO !

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych w tym obszarze.
Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia RODO prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą w polityce prywatności. 


UWAGA MIESZKAŃCY WAŁBRZYCHA - JEST UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ABOLICJI CZYNSZOWEJ

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha podjęła Uchwałę nr XLIX/596/2017 w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.


POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

Archiwum wiadomości  

Nowe taryfy dla ciepła PEC obowiązującej od 13 września 2019 r. 

NOWE STAWKI CZYNSZU

Uwaga zmiana okresu rozliczeniowego wody

AKCJA: NIE DLA CZADU

UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie negocjacji, podlegających zwolnieniom w stawce czynszu I kwartał 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 907/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali z umową najmu socjalnego lokalu, lokali przejściowych, pomieszczeń tymczasowych oraz dodatkowych pomieszczeń nie objętych umową najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych.

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie negocjacji, podlegających zwolnieniom w stawce czynszu IV kwartał 2019 r.

Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

Zarządzenie nr 478/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych i garaży stanowiących zasób Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do przetargu i negocjacji miesięcznej stawki czynszu.

Zarządzenia nr 398-2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 228-2014 w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział lokali socjalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych.

Uwaga Mieszkańcy!
Z dniem 1.04.2019r. nastąpiła zmiana wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali z umową najmu socjalnego lokalu, lokali przejściowych, pomieszczeń tymczasowych oraz dodatkowych pomieszczeń nie objętych umową najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych. Szczegóły w załączeniu.

Nowa taryfa PEC dla ciepła od 20.02.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu „Ładny Dom”

Uchwała nr 3/XIX/2017 Zgromadzenia WZWiK z 1 grudnia 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku r. 

Taryfy dla ciepła sprzedawanego przez PEC w Wałbrzychu obowiązująca od 01.02.2018 r. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 936/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 128/2016 w sprawie realizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych ... 

DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZYZNANE !!!

Nowa taryfa dla ciepła PEC Wałbrzych obowiązująca od 01.07.2017 r.

Konkurs Ładny Dom rozstrzygnięty

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

AKCJA: NIE DLA CZADU

Coraz lepiej w MZB

Rezygnacja z książeczki opłat czynszowych

Remonty w dzielnicy NOWE MIASTO

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki od 01.01.2015r. – 31.12.2015 r.
Zgodnie z uchwałą nr 2/XX/2014 z dn. 05 grudnia 2014r. Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dn. 05 grudnia 2014r., zmianie ulegają stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

NOWE MIESZKANIA DLA WAŁBRZYSZAN

Zarządzenie nr 107/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 11.02.2014 w sprawie wprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Nr 399/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30.04.2014 w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez najemcę remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i sposobu rozliczenia nakładów podwyższających trwale wartość lokalu użytkowego i będącego w zasobie Gminy Wałbrzych.

Zarządzenie Prezydenta Wałbrzycha w sprawie umorzenia odsetek

Do wynajęcia lub sprzedaży

Nowe miejsce do adaptacji na lokal mieszkalny

   

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ŚRÓDMIEŚCIE
ul.Mickiewicza 35, 58-300 Wałbrzych

74 887-05-28

NOWE MIASTO
ul.Sygietyńskiego 19, 58-301 Wałbrzych

74 887-05-31

PODGÓRZE
ul.Jagiellońska 7-9, 58-303 Wałbrzych

74 842-34-44

STARY ZDRÓJ
ul.11 Listopada 48, 58-302 Wałbrzych

74 847-88-16

SZCZAWIENKO
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych

74 846-78-30

PIASKOWA GÓRA - PODZAMCZE
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych

74 840-27-19

SOBIĘCIN
ul.1-go Maja 81a, 58-305 Wałbrzych

74 842-43-47

BIAŁY KAMIEŃ
ul.Andersa 165, 58-304 Wałbrzych

74 887-05-47

 
 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 
 

 

 

 

 
 
 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu użytkowego

Wniosek o przyznanie dodatku

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego

Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
 

| więcej ... |


     |  do góry  |