INFORMACJE DLA NAJEMCY

 
INFORMATOR INTERESANTA
Stawki czynszu

  
 

STAWKI CZYNSZU   

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
stawka bazowa czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 6,58 zł.

Od stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stosuje się:

1. Zniżki wynikające z następujących tytułów:

1

brak w lokalu łazienki

2%

2

brak w lokalu gazu przepływowego

12%

3

brak w lokalu WC

2%

4

położenie lokalu w suterenie

15%

5

brak w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnych

9%

6

brak bezpośredniego oświetlenia naturalnego kuchni

3%

7

brak samodzielności lokalu ze względu na wspólną kuchnię, łazienkę lub wc

3%

8

występowanie wad obniżających wartość użytkową lokalu

13%

9

położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w ubikację (ubikacja zlokalizowana poza obrysem budynku)

20%

10

położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w instalację wodno - kanalizacyjną 

15%

11

obniżona wysokość lokalu – poniżej 2,50 m

3%

12

usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze zagrożonym występowaniem czynników powodujących znaczną uciążliwość dla mieszkańców np. występowanie siarkowodoru

20%

13

brak gazu przepływowego w lokalu położonym w budynkach:

§         nowo wybudowanych, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy

§         nowo wybudowanych, wyposażonych w windę, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy

 

 

1%

 

  1. Zwyżki występujące z następujących tytułów:  

1

położenie lokalu w budynkach, nowo wybudowanych, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania

 

35%

2

położenie lokalu w budynkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych, po kapitalnym remoncie (wymagającym wysiedlenia wszystkich użytkowników mieszkań), których okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania

 

30%

3

położenie lokalu w budynkach nowo wybudowanych, wyposażonych w windy, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, których okres użytkowania nie przekracza 180 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do użytkowania

 

65 %

4

lokale po remoncie wykonanym przez Gminę Wałbrzych, których okres użytkowania nie przekracza 96 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano remont

 

15 %

5

położenie lokalu w budynkach poddanych termomodernizacji w oparciu o audyt energetyczny lub w budynkach, w których wykonano remont całej elewacji, których okres użytkowania nie przekracza 96 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wykonano w/w prace remontowe

 

5 %

6

położenie lokalu w budynkach jedno i dwu lokalowych

15 %

7

dla części lokalu mieszkalnego, w której najemca prowadzi działalność gospodarczą

10%

 

Natomiast stawka czynszu dla lokalu socjalnego, przejściowego oraz pomieszczenia tymczasowego, wynosi 1,38 zł. za 1m² powierzchni użytkowej lokalu.

 

 

 


 


     |  do góry  |