A A A

    

AKTUALNOŚCI 

   

Wymień okna i odbierz dofinansowanie
od Gminy

 
 

Mieszkasz w lokalu komunalnym, nie masz zaległości czynszowych i planujesz wymianę okien, podłóg lub drzwi wejściowych? Pamiętaj, że przysługuje ci dofinansowanie do poniesionych kosztów. W jakiej wysokości i jak się o nie starać? Skontaktuj się z Miejskim Zarządem Budynków w Wałbrzychu.

  

MZB POZYSKUJE ŚRODKI UNIJNE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Miło nam poinformować Państwa, że udało Nam się pozyskać dla 81 Wspólnot Mieszkaniowych dofinansowanie na rewitalizację budynków Wspólnot Mieszkaniowych w naszym mieście. Wartość projektów z rewitalizacji to kwota przekraczająca 21 mln zł.


UWAGA MIESZKAŃCY WAŁBRZYCHA - JEST UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ABOLICJI CZYNSZOWEJ 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha podjęła Uchwałę nr XLIX/596/2017 w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.


 

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI
  

Taryfa dla ciepła PEC obowiązujaca od 1 grudnia 2020 r. 

NOWE STAWKI CZYNSZU
Zarządzenie nr 907/2019
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 23 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej ...

Zapytanie ofertowe 

Nowe taryfy dla ciepła PEC obowiązującej od 13 września 2019 r. 

Uwaga zmiana okresu rozliczeniowego wody

AKCJA: NIE DLA CZADU

UWAGA!!!! Zmiany w systemie segregacji odpadów

Obwieszenie o licytacji lokalu przy Słowackiego 18/9 (po 1/2 udziału)

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie negocjacji podlegających zwolnieniom w stawce czynszu na IV kwartał 2020.

Do wynajęcia billboard jednostronny

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego miesięcznej stawki czynszu w dniu 28.09.2020.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do rozdysponowania w drodze przetargu nieograniczonego miesięcznej stawki czynszu (na 28 września 2020)

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie negocjacji, podlegających zwolnieniom w stawce czynszu III kwartał 2020 r.

Taryfa WZWiK z 2018 r.

Uchwała Nr XXIII/234/20
Rady Miejskiej z Wałbrzycha 
z dnia 28.05.2020 r. 
w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych ...

ZARZĄDZENIE NR 907/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali z umową najmu socjalnego lokalu, lokali przejściowych, pomieszczeń tymczasowych oraz dodatkowych pomieszczeń nie objętych umową najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych.

Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych

Zarządzenie nr 478/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych i garaży stanowiących zasób Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do przetargu i negocjacji miesięcznej stawki czynszu.

Zarządzenia nr 398-2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 228-2014 w sprawie sposobu realizacji wniosków o przydział lokali socjalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych.

Uwaga Mieszkańcy!
Z dniem 1.04.2019r. nastąpiła zmiana wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali z umową najmu socjalnego lokalu, lokali przejściowych, pomieszczeń tymczasowych oraz dodatkowych pomieszczeń nie objętych umową najmu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych. Szczegóły w załączeniu.

Nowa taryfa PEC dla ciepła od 20.02.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu „Ładny Dom”

Taryfy dla ciepła sprzedawanego przez PEC w Wałbrzychu obowiązująca od 01.02.2018 r. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 936/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 128/2016 w sprawie realizacji wniosków o przydział lokali mieszkalnych ... 
  

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

 

   

 

 |  do góry  |