A A A

    

DO POBRANIA 

   

   

   

 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy
   
 2. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych lub odszkodowania za zajmowanie lokali użytkowych bez tytułu prawnego ..
   
 3. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego lub samowolnego zajęcia lokali mieszkalnych
   
 4. Wniosek o umorzenie zaległosci z tyt. czynszu najmu lokali użytk. lub odszkodowania za zajmowanie lokali użytk. bez tyt. prawnego dla osób fizycz. i prawnych prowadzących działalność gospodarczą
   
 5. Wniosek o umorzenie zaległości z tyt. czynszu najmu lokalu użytk. lub odszkodowania za korzystanie z lokalu użytk. bez tyt. prawnego dla osób fizycznych i prawnych nieprowadzących działalności gospod.
   
 6. Wniosek o umorzenie zaległości z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tyt. prawn. lub samowoln. zajęcia lokalu mieszkal. Zaległości z tyt. najmu garażu, pomieszcz. gospod.
   
 7. Wniosek oodpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego
   
 8. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
   
 9. Wniosek o wykup lokalu użytkowego
   
 10. Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu - komplet dokumentów
   
 11. Najem lokalu użytkowego w trybie negocjacji - komplet dokumentów
   
 12. Wniosek o przyznanie dodatku
   
 13. Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dotatku mieszkaniowego  
   
 14. Prośba o przekazywanie ryczałtu zarządcy
   
 15. Wniosek o wydanie zgody na remont lokalu użytkowego

 

Informacje o sposobie załatwienia spraw:

 

 


 

 |  do góry  |