A A A

    

ZGŁOŚ PUSTOSTAN 

   

   

   

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu na bieżąco aktualizuje ewidencję pustostanów, dlatego będziemy wdzięczni za przesyłanie informacji o lokalach będących pustostanami. 

Przez pustostan rozumie się zwolniony lokal lub pomieszczenie, dotychczas wykorzystywany na cele mieszkaniowe, podlegający ponownemu zagospodarowywaniu przez MZB sp. z o.o.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 


 

 |  do góry  |